bottle, bowl, cup, fork, glass, knife, pepper, plate, salt, spoon, sugar,

Prepare 1 - Unit 12 In a cafe Vocabulary

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?