sleep - slept /slept, learn - learnt/learnt, read - read/read, eat - ate/eaten, spend - spent/spent, make - made/made, go - went/gone, do - did/done, buy - bought/bought, take - took/taken, ride - rode/riden, swim - swam/swum,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?