Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Afiş

Topluluk topluluğunun benzer etkinlikleri

Şablonu değiştir

Etkileşimliler