This is a doctor. He works at... Every day he.... Now he..., This is a teacher. She works at... Every day she.... Now she..., This is a policeman. He works at... Every day he.... Now he..., This is a vet. She works at... Every day she.... Now she..., This is a seller. He works at... Every day he... Now he..., This is a postman. She works at... Every day she.... Now she..., This is a coach. He works at... Every day he... Now he..., This is a cook. She works at ... Every day she... Now she... .

Present Simple / Present Continuous - Jobs

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?