Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Göktürk - Tarihte Türk adıyla kurulan ilk türk devlet hangisidir?, Hunlar - Teoman hangi devletin kurucusudur?, Selçuklular - Sultan Alparslan hangi devletin yöneticisiydi?, Fatih Sultan Mehmet - Yavuz Sultan Selim’in dedesi kimdir?, Saka Hanı - Alp Er Tunga kimdir?, Mete Han - Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Türk komutan kimdir?, Göktürk Alfabesi - Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?, Göktürkler - Orhun kitabeleri hangi Türk topluluğundan kalmıştır?, Karluklar - İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu kimdir?, Karahanlılar - “Divan-ı Lügat’it Türk” hangi devlet döneminde yazılmıştır?,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler