1) the 2) and 3) a 4) to 5) said 6) in 7) he 8) i 9) of 10) it 11) was 12) you 13) they 14) on 15) she 16) is 17) for 18) at 19) his 20) but 21) that 22) with 23) all 24) we 25) can 26) are 27) up 28) had 29) my 30) her 31) what 32) there 33) out 34) this 35) have 36) went 37) be 38) like 39) some 40) so

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?