What/you/do/yesterday? Describe your day, What time/you/go/to bed/yesterday?, you/ watch TV/last night? What/you/watch?, Finish the sentence: ''Yesterday I didn't... because...'', What/you/have/for lunch?, Where/you/go/on holiday/last year?, What activities/you do on holiday?, What/your mum/cook/for dinner yesterday?, How old/you/5 years ago?, When/you/start/learning English?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?