jump in a pool, water flowers, fly a kite, read a book, make a present, cook pancakes, wash the car, have a picnic, swim, meet a friend, eat some salad, speak by phone, drink some milk, find a coala, sleep.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?