last Monday - в прошлый понедельник, yesterday evening - вчера вечером, three months ago - три месяца назад, seven days ago - семь дней назад, last Tuesday - в прошлый вторник, yesterday morning - вчера утром, six months ago - 6 месяцев назад, yesterday afternoon - вчера днём, last Thursday - в прошлый четверг, last night - прошлой ночью, ten years ago - десять лет назад, last week - на прошлой неделе, last weekend - на прошлых выходных, five minutes ago - 5 минут назад, an hour ago - час назад, half an hour ago - полчаса назад, the day before yesterday - позавчера, last summer - прошлым летом, last winter - прошлой зимой, last spring - прошлой весной, last autumn - прошлой осенью, last year - в прошлом году,

Указатели Past Simple

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?