drink - drank, give - gave, get - got, have - had, leave - left, meet - met, put - put, read - read, spend - spent, swim - swam, take - took, go - went,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?