You look ___., You ___ upset., ___ look upset., You ... worried., What ___?, ___ happened?, What's ___?, ___ wrong?, I'm ___ to hear that!, I'm sorry to ___ that!, ___ sorry to hear that!, I'm sorry to hear ___!, I'm sorry ___ hear that!, Oh, ___ terrible!, Oh, that's ___!, That's a ___!, ___ a shame!, That's ___ shame!.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?