think (simple), think (continuous), have (simple), have (continuous), see (simple), see (continuous), smell (simple), smell (continuous), taste (simple), taste (continuous), appear (simple), appear (continuous), fit (simple), fit (continuous), be (simple), be (continuous).

Verbs with different meaning in present simple and cont. Revision

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?