1) What is 6x9? a) 44 b) 28 c) 54 d) 100 e) 78 f) 66 2) What is 10x5? a) 60 b) 78 c) 31 d) 43 e) 15 f) 50 3) What's 7x2? a) 14 b) 66 c) 45 d) 24 e) 16 f) 87 4) What's 5x1? a) 13 b) 5 c) 28 d) 34 e) 659 f) 878

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?