I take my children to school., I go to the market., I have lunch., I get the bus., I go shopping., I pick up the children., I go home., I make dinner., I have dinner., I put the children to bed., I watch TV., I go to bed at 10.30.,

Skor Tablosu

Kutucukları çevir açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?