a, b, c, d, e, f, h, g, i, j, k, l, m, n, o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sh, ch, th, wh, ck ,

Skor Tablosu

Kutucukları çevir açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?