The hat is red., The cat is on a rug., The kid sat on a rug., The pig is pink., Look at the sun., His legs can run., The tot is sad., The cup has a lid.,

CVC sentences mystery game

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?