t, T, Tt, t , Tt, t, b, b, b, Bb, Bb, B, f, f, f, Ff, Ff, F.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?