t, Tt, b, Bb, f, Ff, Nn , Mm, N, n, M, m, n, n, m, m, m, n.

Wk 2 n,m Letter Sound Fluency Cards

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?