sad , sat, sap, mad, map, mat, rag, rap, rat, nag, Nat, nap, lad, lag, lap, sip, sit, rip, rig, lip, lit, fit, fig, nip, mop, not, nod.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?