Jim , tin, cob, big, tip, cot, den, gum, wig, yes, cub, pup, hut, gap, dug, cab, vet, wax, pig, kit, did, pal, gas, him, tug, yet.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?