rug, rut, mud, mug, nut, lug, set, Meg, met, net, leg, let, tap, tab, tub, bad, bud, bug, dig, dip, zip, zap, tax, wet, bet, bit.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?