job, cop, dot, Ted, web, ten, bed, at, hip, peg, had, pen, bat, hit, pet, bus, bun, bib, jab, kid, but, cup, pot, Ben, pat, tab, Jim .

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?