Alice - apple, Dan - pencil, Liza - notebook, Mary - paints, Dog - bone, Cat - bear, Dog - ball, Josh - birds, Mother - child, Ben - plane, Dad/father - car.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?