1) Have you ever ... ? 2) Have you ever ... ? 3) Have you ever ... ? 4) Have you ever ... ? 5) Have you ever ... ? 6) Have you ever ... ? 7) Have you ever ... ? 8) Have you ever ... ? 9) Have you ever ... ? 10) Have you ever ... ? 11) Have you ever ... ? 12) Have you ever ... ? 13) Have you ever ... ? 14) Have you ever ... ?

Go Getter (3) 6.3 Present Perfect_ever/never

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?