what time / be in bed on weekdays?, get up early on Mondays?, do homework before dinner?, help your family with the housework?, what time / be back home on Saturdays?, tell your parents where you are after school?, play basketball at school?,

Skor Tablosu

Kutucukları çevir açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?