he / at the station, they / at the garage, I / at the cafe, we / at the theatre, Sam / at the baker's, I / at the hospital, Jim / at the animal hospital, Ben and Bob / at the post office, Julie / at the greengrocer's.

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?