Irregular: do, go, make, have, eat, drink, come, see, meet, get, take, give, write, read, buy, Regular: want, walk, watch, listen, cook, play, open, study, ask, answer, work, finish,

Regular / Irregular verbs

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?