How - как, каким образом, When - когда, Who - кто, What - что, какой, How many - сколько (с исчисляем. сущ.), Where - где, куда, Who(m) - кого, кому, How old - сколько лет, Why - почему, зачем, Whose - чей, чья, чье, чьи, How much - сколько (с неисчисляем. сущ.), Where ... from - откуда.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?