go, do, make, see, take, give, put, come, meet, say, tell, break, fly, read, write, swim, send, build, sleep, eat, drink, bring, buy, sell, run, think, have, be, sit.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?