Would you ... cheese or tuna?, Would ... like cheese or tuna?, ... you like cheese or tuna?, Would you like cheese ... tuna?, Would you like to go out or stay at ... ?, Would you like to go out or ... at home?, Would you like to ... out or stay at home?, Would you like to go ... or stay at home?, I'd ... tuna., ... prefer tuna., ... don't mind., I ... mind., I don't ... ., ... choose..

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?