Are there any pears? - No, there aren't., Are there any bananas? - Yes, there are., How many bananas are there? - There are twelve, How many ants are there? - There are eleven, How many books are there? - There are fourteen, Are there any chairs? - Yes, there are some chairs, How many pencils are there? - There are fifteen, How many dogs are there? - There are thirteen,

Skor Tablosu

Kutucukları çevir açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?