Arafat - Ahiretin provası, Tavaf - Evreninin ritmine katılış, Şeytan taşlama - Allah'ın düşmanlarını kendimizden uzaklaştırma, Sa'y - Hz. Hacer'in telaşı ve gayreti, Kurban kesme - Allah'a yakınlaşma, teslimiyet, İhram - Dünyalık giysi ve rütbelerden sıyrılma,

Hac sembolik anlamlar

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?