1) Hz. Davut hangi soydandır? a) İsrailoğulları b) Kinaneoğulları c) Cürhüm d) Kureyş 2) Hz. Davut'un ismi Kur'an'da kaç defa geçer? a) 12 b) 20 c) 8 d) 16 3) Hz. Davut nerede doğmuştur? a) Bağdat'ın çevresi b) Mekke'nin çevresi c) Kudüs'ün çevresi d) Medine'nin çevresi 4) Hz. Davut hangi askeri malzemeyi yapıyordu? a) Kalkan b) Zırh c) Kılıç d) Gürz 5) Hz. Davut'un sapan taşıyla öldürdüğü komutan kimdir? a) Talut b) Nemrut c) Calut d) Karun 6) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davut'a verilen bir nimet, lütuf değildir? a) Denizi ikiye ayırma mucizesi b) Peygamberlik c) İlim ve anlayış kabiliyeti d) Hükümdarlık 7) Hz. Davut'a gönderilen ilahi kitabın adı nedir? a) Tevrat b) İncil c) Zebur d) Kur'an'ı Kerim 8) Hz. Davut'un mesleği nedir? a) Marangozluk b) Demircilik c) Terzilik d) Çiftçilik 9) Hz. Davut'un orucu nasıl idi? a) Sadece Ramazan ayında tutardı b) Her ayın 13-14-15. günlerinde tutardı c) Her gün oruç tutardı d) Bir gün tutar bir gün yerdi 10) Hz. Davut'un sürekli kıldığı nafile namaz hangisi idi? a) Kuşluk vakti namaz kılması b) Gecenin üçte birisinde namaz kılması c) Gecenin tamamında namaz kılması d) Günün yarısında namaz kılması 11) Hz. Davut kitap okurken ona neler eşlik eder Allah' tesbih ederdi? a) Çocuklar ve gençler b) Denizler ve ırmaklar c) Dağlar ve kuşlar d) Yeryüzü ve gökyüzü 12) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davut'un bir özelliği değildir? a) Sesi güzeldi b) Cimri idi c) Çok cesurdu d) İbadetine düşkündü

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?