1) Abdest ve boy abdesti almak a) Hadesten taharet b) Necasetten taharet c) Setri avret d) İstikbali kıble 2) Namazda ayakta durmak a) Kıraat b) Kadei ahire c) İftitah tekbiri d) Kıyam 3) Aşağıdakilerden hangisi abdestin bir farzı değildir? a) Yüzü yıkamak b) Başı meshetmek c) Ağza ve buruna su vermek d) Elleri dirseklere kadar yıkamak 4) Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin bir farzı değildir? a) Ağıza su vermek b) Niyet etmek c) Buruna su çekmek d) Bütün vücudu yıkamak 5) Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün bir farzı değildir? a) Yüzü meshetmek b) Niyet etmek c) Başı meshetmek d) Kolları meshetmek 6) Aşağıdakilerden hangisi namaz kelimesinin Arapçasıdır? a) Salat b) Savm c) Salavat d) Niyaz 7) Aşağıdakilerden hangisi namazın farz olmasının şartları arasında yer almaz? a) Müslüman olmak b) Akıllı olmak c) Sağlıklı olmak d) Ergenlik çağına girmek 8) Aşağıdakilerden hangisi namaz çeşitlerinden değildir? a) Farz namazlar b) Büyük namazlar c) Nafile namazlar d) Vacib namazlar 9) Aşağıdakilerden hangisi nafile bir namaz değildir? a) Duha namazı b) Evvabin namazı c) Husuf namazı d) Vitir namazı 10) Aşağıdaki namaz eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? a) Duha-kuşluk namazı b) Tahiyyetül mescit -yolcu namazı c) Kusuf-Güneş tutulması namazı d) Teheccüd-gece namazı 11) Aşağıdakilerden hangisi kerahat vakti değildir? a) Güneş doğduktan 40-50 dakikaya kadar b) Güneş tam tepede iken c) Kuşluk vakti d) Güneş batmadan önce 40-50 dakikalık süre 12) Ezanın sözlerini rüyasında ilk gören sahabi kimdir? a) Abdullah b. Mesud b) Abdullah b. Zeyd c) Abdullah b. Abbas d) Abdullah b. Ömer 13) Ezanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İslam'ın sembollerinden biridir b) Namaza çağrıdır c) Türkçe okunur d) Namaz vaktinin girdiğini ilan eder 14) Sabah ezanında fazladan hangi ifade bulunur? a) es-salatü hayrun minen-nevm b) kad kametissalatü c) es-salatü hayrun minel-mevt d) kad kametil-felah 15) Aşağıdakilerden hangisi müezzinin resmi bir görevi değildir? a) Ezan okumak b) Kamet getirmek c) Namaz tesbihatı okumak d) Vaaz vermek 16) Aşağıda verilen namaz rekatlarından hangisi yanlıştır? a) Öğle namazı¦4+4+2 b) Akşam namazı¦3+2 c) Yatsı namazı¦ 4+2+4 d) İkindi namazı¦ 4+4 17) Namaz kılırken rükuda hangi ifade söylenir? a) Semiallahu limen hamideh b) Sübhane rabbiyel-ala c) Sübhane rabbiyel-azim d) Rabbena ve lekel hamd 18) Hangi namazlarda ayakta ek sure okunmaz? a) Farzların 1 ve 2. rekatları b) Farzların 3 ve 4. rekatları c) Sünnetlerin 3 ve 4. rekatları d) Sünnetlerin 1 ve 2. rekatları 19) Aşağıdakilerden hangisi cuma namazıyla ilgili yanlış bilgidir? a) Başkalarının kılması sorumluluğu kaldır b) 10 rekattır c) Hutbe okunur d) Farzdır 20) Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazıyla ilgili yanlış bilgidir? a) Rüku ve secdesi yoktur b) Farzı kifayedir c) Altı tekbir ile kılınır d) Ölü için duadır 21) Cenaze namazının kılınışıyla ilgili hangisi yanlış bilgidir? a) 1.tekbir¦ sübhaneke duası b) 2.tekbir¦salli-barik c) 3. tekbir¦cenaze duası d) 4.tekbir¦ fatiha suresi 22) Aşağıdakilerden hangisi bayram namazıyla ilgili yanlış bilgidir? a) Farzdır b) Güneş doğduktan 40-50 dakika sonra kılınır c) Hutbe okunur d) Altı fazlalık tekbir vardır 23) Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından birisi değildir? a) Parmak çıtlatmak b) Namazda gülmek c) Birinin yüzüne karşı kılmak d) Tuvalete sıkışık olarak kılmak 24) Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum değildir? a) Göğsünü kıbleden çevirmek b) Namazda selam almak c) Namazda esnemek d) Bir şey yiyip içmek 25) Namazda tüm dünyevi duygulardan sıyrılıp saygıyla Allah'a yönelmek. a) Tadili Erkan b) Kıraat c) Tevhit d) Huşu 26) Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması zorunlu bir namaz değildir? a) Cuma namazı b) Teravih namazı c) Bayram namazı d) Cenaze namazı 27) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya ile ilgili doğru bir bilgi değildir? a) Eşinin adı Hanne'dir b) Babasının adı Berhiya'dır c) İsrailoğulları soyundandır d) Marangozluk yapmıştır 28) Hz. Zekeriya peygamberlikten önce ve sonra nerede hizmet etmiştir? a) Beytullah b) Mescidi Nebi c) Beyti Makdis d) Mescidi Haram 29) Hz. Meryem'in eğitimini üstlenip yetiştiren kişi kimdir? a) Hz. Üzeyir b) Hz. Davut c) Hz. İsa d) Hz. Zekeriya 30) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya ile ilgili doğru bir bilgi değildir? a) Zebur kitabı gönderilmiştir. b) Hz. Yahya oğludur. c) Şehit edilmiştir. d) İsmi Kur'an'da yedi defa geçer

Namaz ibadeti test

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?