Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) “uzak-ırak” kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?  a) ak-kara b) mektep-okul c) yüksek-alçak 2) Özdeyişlerin, atasözü ve deyimlerden farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a) Özdeyişler kalıplaşmış sözlerdir. b) Özdeyişlerde kelimelerin yerleri değiştirilebilir. c) Özdeyişlerin söyleyeni bellidir. 3) Aşağıdakilerden hangisi hayali bir ifade değildir?  a) Mutluluktan yüzünde tebessümler oluşuyordu.  b) Ablam ile abim tatile gidecekleri için zevkten dört köşe oldular. c) Heyecandan içim içime sığmadı.  4) Aşağıdakilerden hangisinde kelimenin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?  a) öğrenci - talebe  b) ihtiyar - genç  c) büyük – iri 5) “Kuşlar, sonbaharda hüzünlü bir şekilde göç ediyorlardı.” cümlesinde hangisi yoktur? a) Zaman b) Yer c) Kahraman 6) "Çay içmeyi çok seviyordum." ve "Çayın kenarında yemyeşil bir alan vardı." cümlelerindeki koyu yazılmış kelimeler hangisine örnektir?  a) Eş sesli sözcükler  b) Zıt anlamlı sözcükler c) Eş anlamlı sözcükler 7) "Kutay - Kemal - Kıvanç" isimlerinin sözlük sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kıvanç - Kutay - Kemal b) Kemal - Kutay - Kıvanç c) Kemal - Kıvanç - Kutay 8) "Berna’nın karnı çok acıktığı için buzdolabının kapağını açtı. Buzdolabını boş görmek onu çok üzdü." cümlelerinde aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? a) görmemek b) az c) dolu 9) Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımında yanlışlık yoktur? a) 29 ekim 1923 b) 30 Ağustos Zafer bayramı c) 23 Nisan 1920 10) Verilen cümlelerde olayların oluş sırası hangisinde doğru sıralanmıştır? a) 3-2-4-1 b) 3-4-1-2 c) 2-4-3-1 11) Mağazadan 40 liraya gömlek, 50 liraya pantolon alan Ceren, satıcıya 200 lira vermiştir. Satıcı, Ceren'e kaç lira para üstü vermelidir? a) 90 lira b) 160 lira c) 110 lira 12) Cemil ile Uğur’un ağırlıkları toplamı 150’dir. Cemil, 60 kg olduğuna göre Uğur ile Cemil'in ağırlıkları farkı kaçtır?  a) 30  b) 90  c) 50 13) Aşağıda geometrik cisimler ve özellikleri ile ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Küp - 8 köşesi vardır. b) Dikdörtgenler prizması – 6 tane dikdörtgen yüzeyi vardır. c) Koni - 1 köşesi vardır. 14) “üçgen–üçgen-kare-dikdörtgen–üçgen-üçgen-................“ örüntüsünün devamında hangisi gelmelidir?  a) Üçgen b) Kare c) Dikdörtgen 15) Noktanın kullanıldığı yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Geometrik şekillerin köşelerini isimlendirmede b) Geometrik şekillerin kenarlarını adlandırmada c) Harita üzerindeki illeri belirtmede 16) Bir ucu sabit diğer ucu ise sonsuza kadar uzayabilen şekiller neye örnektir? a) Işın b) Doğru c) Doğru parçası 17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) 400 cm = 4 m b) 345 cm = 3 m 45 cm c) 7 m = 70 cm 18) Cihan cetvel ile önce 63 cm bir çizgi sonra bu çizginin üzerinden devam ederek 24 cm daha çizmiştir. Daha sonra yapmış olduğu çizimin uzun olduğunu fark ederek 17 cm silmiştir. Cihan'n çizmiş olduğu çizginin en son uzunluğu kaç cm’dir?  a) 70 cm  b) 87 cm  c) 104 cm  19) Verilen şekilde maviye boyanmış alan kaç birim kareden oluşur? a) 20 b) 22 c) 18 20) Verilen şeklin çevresi kaç cm’dir? a) 33 b) 21 c) 27 21) “Bir bitkinin çiçek açmasından, yeni bir bitkinin oluşup gelişmesindeki sürece bitkinin ……………………… diyoruz.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) çimlenmesi b) büyümesi c) yaşam döngüsü 22) “a.Denizlere fabrika atıklarının atılması b.Arabalardan çıkan egzoz dumanı c.Ağaçların oksijen üretmesi” ifadelerinden hangileri insan sağlığını olumsuz etkiler?  a) a-b  b) a-b-c c) Yalnız c 23) Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre örneği değildir? a) Ormanlar b) Köprüler c) Akarsular 24) “a.Hayvanat bahçesinde yaşayan fil b.Akvaryumdaki kuş c.Deredeki kurbağa” ifadelerinde hangi hayvanlar doğal ortamındadır? a) a-c b) a-b c) Yalnız c 25) Görselde elektrikli araçların kullanım alanları verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? a) Haberleşme-Temizlik b) Temizlik-Isıtma c) Haberleşme-Isıtma 26) “vantilatör, ütü, pense, tornavida, metre, fırın,klima”araçlarından kaç tanesi elektrikle çalışmaktadır? a) 4 b) 3 c) 2 27) Öğretmeni Mustafa'ya: Uçak, otomobil, gemi gibi araçların motorunu çalıştırmak için hangi elektrik kaynağından faydalanırız, diye sordu. Öğretmeninin sorduğu soruya Mustafa hangi cevabı verirse doğru söylemiş olur?  a) Benzin b) Batarya c) Akü 28) Abdullah, Aylin ve Kardelen'in söylediği cümlelerde sırasıyla hangi elektrik kaynakları kullanılmıştır? a) Batarya – Pil – Akü b) Akü – Batarya – Pil c) Akü – Pil – Batarya 29) Elektrikli araçların güvenli kullanımı ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? a) 4 b) 2 c) 3 30) Görsel bazı araçların karşılarına yararlandığı kaynaklar verilmiştir. Eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? a) 2 b) 3 c) 4 31) Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen hangi yenilik, insanların "bey, ağa, paşa" diye tanınmasının önüne geçmiştir?  a) Soyadı Kanunu b) Seçme ve seçilme hakkı c) Latin Alfabesinin kabulü 32) Ortak kullanım alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Evimiz gibi temiz tutmalıyız. b) Sadece kendi haklarımıza dikkat etmeliyiz. c) Okulda kurallara uymamız gerekmemektedir. 33) İsimleri verilen yerel yöneticilerden hangilerini merkezden atandığı için halk seçmez? a) a-d b) b-c c) a-b-d 34) Hangileri insanların kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmasına neden olur? a) I-II b) I-II-III c) I-III 35) Cümlelerde ifade edilen durumlardan hangileri görev ve sorumluluklarımızdandır? a) z – y b) y – v c) z – v 36) Düşmanlar ülkemize girdikten sonra Atatürk “Geldikleri gibi giderler!“ demiştir. Bu söz onun hangi özelliğini gösterir? a) Sabırlı oluşunu b) Sanat sevgisi c) İleri görüşlü oluşu 37) Aşağıdaki önemli kişiliklerden hangisi ülkemiz için katkıda bulunan kişilerden değildir? a) Albert Einstein b) Aziz Sancar c) Vecihi Hürkuş 38) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin önemi ile ilgili bir ifade değildir? a) İlaç yapımı b) Ağaçlardan defter, kalem, kitap yapımı c) Kahvaltıda yumurta yiyebilmek 39) Meyve ve sebzeler ile ilgili hangileri yanlıştır? a) Bütün meyve ve sebzeler aynı sıcaklıkta yetişmez. b) Hepsi toprak altında yetiştirilir. c) Vücudumuz için son derece faydalıdırlar. 40) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yönü gösterir? a) Kutup Yıldızı b) Güneşin batış yönü c) Ağaçların yosun tutmuş tarafı

3.Sınıf "Uzaktan Eğitim" Genel Değerlendirme Testi - 1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler