1) Kurban kavramının kelime anlamından biridir. a) Dua b) Yaklaşmak c) Temizlik d) Kesmek 2) Kurban ibadetinin dayandığı peygamberdir. a) Hz. İbrahim b) Hz. Salih c) Hz. Musa d) Hz. Davut 3) Kurban bayramında kesilen kurban ile Adak kurbanının dini hükmüdür. a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Müstehap 4) Kurban ibadetinin insana alıştırdığı bir duygudur. a) Acımasızlık b) Kibir c) Cömertlik d) Cimrilik 5) Ayşe lgs sınavında istediği okulu kazanırsa kurban keseceğine söz verdi. Bu kurban çeşidi hangisidir? a) Hedy kurbanı b) Akika kurbanı c) Adak Kurbanı d) Şükür kurbanı 6) Çocuk nimeti için kesilen kurbandır. a) Akika Kurbanı b) Adak kurbanı c) Hedy kurbanı d) Vacip kurban 7) Sevinçli bir haber aldıktan sonra, veya nimete kavuştuktan sonra Allah için kesilen kurban hangisidir? a) Adak kurbanı b) Hedy kurbanı c) Şükür Kurbanı d) Akika kurbanı 8) Hangi kurbanın etinden kesen kişi ve ailesi yiyemez? a) Hedy kurbanı b) Şükür kurbanı c) Akika kurbanı d) Adak kurbanı 9) Nezir kurbanı hangisidir? a) Adak kurbanı b) Hedy kurbanı c) Akika kurbanı d) Şükür kurbanı 10) En az 5 yaşında olması gereken kurbandır. a) Deve b) İnek c) Tosun d) Öküz 11) Akika kurbanı ile şükür kurbanının dini hükmüdür. a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Müstehap 12) Kurban edilecek koyun ve keçi en az kaç yaşında olmalıdır. a) İki b) Üç c) Dört d) Bir 13) Aşağıdakilerden hangi hayvan kurban kesilemez? a) Manda b) Deve c) Hindi d) Öküz 14) Peygamber Efendimiz bir koyun kesip eşi Hz. Aişe’ye gönderdi. Akşam eve gelince: Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Aişe: Sadece bir kürek kemiği kaldı, cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber;- “Desene bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!” buyurdu. Bu hadiste anlatılmak istenen asıl konu nedir? a) Kürek kemiğinin önemi b) Paylaşmanın önemi c) Hayvan kesmenin önemi d) Koyun etinin önemi 15) Kesilen kurbandan Allah'a ulaşan nedir? a) Takva duygusu b) Riya duygusu c) Kurbanın eti d) Kurbanın kanı

Kurban İbadeti ve Önemi test

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?