Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Doğru: Egzoz gazları, Deodorant ve spreyler, Toprağa bırakılan zararlı maddeler, Ev ve fabrika atık sularının denizlere karışması, Evlerde kalitesiz yakıt kullanımı, Fabrika bacalarından çıkan dumanlar, Petrol atıklarının denizlere karışması, Fosil yakıtların kullanılması sonucu çıkan gazlar, Yanlış: Asit yağmurlarının oluşması, Atık suların arıtılması, Yeşil alanların artırılması, Bacalara filtre takılması, Biyoçeşitliliğin azalması, Doğal alanların azalması, Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar,

Çevre Kirliliğine Neden Olan Faktörler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler