Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Ahmet günde 2 bardak süt içiyor.8 günde kaç bardak süt içer? a) 18 b) 16 c) 14 2) Sevgi, bir ahırda 12 tane ayak saymış.Ahırda kaç tane inek var? a) 3 b) 4 c) 2 3) İki deste kalem i 4 arkadaş paylaşmak istiyor. 1 kişiye kaç kalem düşer? a) 8 b) 6 c) 5 4) Bir bölme işleminde bölünen 16, bölen 2 ise bölüm kaçtır? a) 7 b) 6 c) 8 5) Günde 2 bardak süt içen Nihal, 14 bardak sütü kaç günde içer? a) 7 b) 6 c) 8 6) 20'nin ya rısı kaçtır? a) 4 b) 2 c) 5 7) Bir düzine cevizi 4 kişiye e şit şeklinde paylaştırdığımızda birine kaç tane. a) 4 b) 2 c) 3 8) 1 tane 20 TL, 1 tane 10 TL ve 1 tane 5 TL toplam kaç TL eder? a) 35 TL b) 30 TL c) 45 TL 9) 2 onluk 4 birlikten sayıya 36 eklersek sonuç kaç olur? a) 72 b) 60 c) 56 10) Ben 8, annem 35, babam da 37 yaşındadır. Üçümüzün yaşları topl.? a) 78 b) 70 c) 80 11) Boyları 12 cm olan 4 kalem uç uca ekleniyor. Oluşan uzunluk kaç cm'dir? a) 16 b) 48 c) 4 12) Bebeğimin boyunun çeyreği 8 cm'dir. Bebeği kaç santimetredir? a) 36 b) 2 c) 32 13) 5 yılda kaç mevsim vardır? a) 20 b) 25 c) 9 14) Çeyrek kilogramı 4 ₺ olan incirin bir kilogramı kaç liradır? a) 8 b) 16 c) 12 15) Bir düzine kalemin ya rısı kaç kalemdir? a) 12 b) 5 c) 6 16) 12 cevizin çeyreği ile yarısının toplamı kaçtır? a) 6 b) 9 c) 3 17) Yarım kilogramı 3 ₺ olan mercimeğin, 4 kilogramı kaç liradır? a) 12 b) 24 c) 16 18) 4 onluk 3 birlikten ol uşan sayıdan bir sonra gelen sayı kaçtır? a) 40 b) 43 c) 44 19) Sınıfımızda 1 düzine beyaz, 2 des te tebeşir vardır.Toplam kaç tebeşir? a) 22 b) 32 c) 30 20) Her gün 2 bardak süt içen Lale, bir haft ada kaç bardak süt içer? a) 12 b) 10 c) 14 21) Metin, 3 ay önce iki yaşını doldurdu. Metin şimdi kaç aylıktır? a) 23 b) 27 c) 24 22) Günde üç kova süt veren bir inek, bir haftada kaç kova süt verir? a) 10 b) 12 c) 21

2. sınıf matematik karışık tekrar

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler