Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
erime - katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesi, donma - sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesi, buharlaşma - sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesi, yoğuşma - gaz maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesi, kırağılaşma - gaz maddelerin ısı vererek katı hale geçmesi, süblimleşme - katı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesi, kaynama - ısı alan sıvı maddenin her yerinde gaz kabarcıklarının oluşması, ısı - bir enerji türüdür, sıcaklık - termometre ile ölçülür, erime noktası - katı maddelerin erime sıcaklığı, donma noktası - sıvı maddelerin donma sıcaklığı, kaynama noktası - sıvı maddelerin kaynama sıcaklığı, genleşme - ısı etkisiyle maddenin uzunluk ve hacim artışı, büzülme - ısı etkisiyle maddenin uzunluk ve hacim azalışı,

Fen Bilimleri 5. sınıf 4. ünite Madde ve Değişim

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler