'o' as in hot: hot, cot, pot, stop, lock, clock, 'o' as in hold: old, throw, row, slow, hold, cold,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?