Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Şekildeki araç, A-B arasındaki yolu 20m/s hızla giderse 5 saniyede alıyor. Aynı yolu 50m/s hızla giderse kaç saniyede alır? a) 5 s b) 10 s c) 3 s d) 2 s 2) Şekildeki sistemde net kuvveti ve kuvvetin yönünü bulunuz. a) 20 N batı b) 26 N güney c) 20 N doğu d) 13 N kuzey 3) Seçeneklerden hangisi dengelenmiş kuvvet etkisindedir? a) b) c) d) 4) 20m/s hızla 3 saniye yol alan bir aracın hız-zaman grafiği seçeneklerden hangisidir? a) b) c) d) 5) Hangisi yanlış olarak verilmiştir? a) 1km= 100 m b) 1h= 60 s c) 1h=3600s d) 1m=100cm

Kuvvet 6. sınıf

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler