Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahı değildir? a) 1. Osman b) Yıldırım Bayezid c) 4.Murat d) Attila 2) Dünyanın en büyük deniz savaşı olan Preveze kimler arasında geçmiştir? a) Osmanlı-Haçlı donanması b) Osmanlı-İtalya c) Osmanlı-Fransa d) Osmanlı-Vikingler 3) Hangisi Osmanlı'nın ilk padişahıdır? a) 1.Osman b) 1.Orhan c) 1.Murat d) Yıldırım Bayezid 4) Kavimler Göçü sonrası oluşan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? a) Selçuklular b) Avrupa Hun Devleti c) Anadolu Selçuklular d) Karahanlılar 5) Türkler hangi yılda İslam dinini seçmişlerdir? a) 571 b) 751 c) 671 d) 615 6) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Mısır Memlüklerine bağlı olan Abbasilerin elinden halifeliği almıştır? a) Yavuz Sultan Selim b) Kanuni Sultan Süleyman c) Fatih Sultan Mehmet d) 4. Murat 7) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi ''en çok sefere çıkan'' Osmanlı padişahıdır? a) Yavuz Sultan Selim b) Kanuni Sultan Süleyman c) Fatih Sultan Mehmet d) 1. Osman 8) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi sigara, içki ve alkolu yasaklamıştır? a) 1.Süleyman b) 4. Murat c) 1.Selim d) 2.Abdülhamid 9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın bilim adamlarından değildir? a) Akşemseddin b) Takiyüddin c) Katip Çelebi d) Mevlana 10) En fazla toprak kazanan padişah aşağıdakilerden hangidir? a) Kanuni Sultan Süleyman b) Yavuz Sultan Selim c) Fatih Sultan Mehmet d) Yıldırım Bayezid

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler