Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Allah'ın zati sıfatları: Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefet-ün lil-havadis, Kıyam bi nefsihi, Allah'ın subuti sıfatları : Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin,

10.1.3. ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler