Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere ne denir? a) basamak b) rakam c) matematik 2) Sayıları oluşturmak için kaç tane rakam kullanız? a) 9 b) 10 c) 11 3) Rakamların bir araya gelmesi ile ne oluşur? a) Sayılar b) matematik c) çözümleme 4) Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir? a) 8 b) 3 c) 10 5) Aşağıdakilerden hangisi 2 basamaklı doğal sayıdır? a) 234 b) 45 c) 9 6) Aşağıdakilerden hangisi 3 basamaklı doğal sayıdır? a) 312 b) 65 c) 99 7) 35 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? a) otuz dört b) otuz beş c) otuz iki 8) Başında sıfır olmayan, üç rakamdan oluşan doğal sayılara ne denir? a) üç basamaklı doğal sayılar b) iki basamaklı doğal sayılar c) dört basamaklı doğal sayılar 9) 184 sayısının okuşunu aşağıdakilerden hangisidir? a) yüz yetmiş dört b) yüz seksen dört c) yüz dört 10) 208 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? a) iki yüz on bekiz b) iki yüz yirmi sekiz c) iki yüz sekiz 11) "Altı yüz" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisir? a) 500 b) 600 c) 604 12) " üç yüz kırk beş" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? a) 305 b) 365 c) 345 13) Aşağıdaki sayılardan hangisi üç basamaklı en küçük sayıdır? a) 100 b) 102 c) 134 14) Verilen sayılardan hangisi üç basamaklı en büyük sayıdır? a) 900 b) 909 c) 999 15) "4,0,7" verilen rakamlardan oluşabilecek en küçük üç basmakalı doğal sayı kaçtır? a) 470 b) 407 c) 704 16) " 6,9,1" verilen rakamlardan oluşabilecek en büyük üç basamaklı doğal sayı kaçtır? a) 619 b) 916 c) 961

doğal sayılar (3. sınıf)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler