can you bring me my phone, ________?, _________ you bring me my tablet, please?, can you __________ me my torch, please?, Yes, of ______, Yes, ________, could you bring me my bag, ________?, ___________ you bring me the menu,___________?, _________ you _________ the key to my room,________?, Not now,______. I am busy., Not now, sorry. I am busy, ________ I have the tablet?, can I _________ the map?, ______ I _________ the camera?, Sorry, you _______. I am using it now, Sorry, you can't. I am _______ it now, Sorry, you can't. I ______ _______ ______ now, Yes, no _______, Yes, ______ problem.

Go Getter (3) 3.4 Communication_2

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?