Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) "Yemek" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) aş b) içecek c) ekmek 2) "Dil" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) lisan b) güç c) kolay 3) "Görev" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) yanıt b) cevap c) vazife 4) Eşleştirilmiş sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? a) kaygı - endişe b) berrak - duru c) zor - basit 5) "Amaç" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) uzun b) hedef c) hikâye 6) Hangi sözcüğün eş anlamlısı yoktur? a) kapalı b) eser c) konut 7) "Sır" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) koyu b) giz c) boyut 8) "Yenilgi" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) mağlubiyet b) beraberlik c) kazanmak 9) Hangi sözcüğün eş anlamlısı vardır? a) fayda b) pembe c) sıcak 10) Hangi sözcüğün eş anlamlısı yoktur? a) yemin b) şair c) yakın 11) Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) rehber - kılavuz b) yarar - zarar c) savaş - harp 12) Eşleştirilmiş sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? a) al - beyaz b) eski - yeni c) yasa - kanun 13) "Fikir-düşünce" sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır? a) ad - isim b) vatan - bayrak c) özlem - dilek 14) "Giysi" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? a) ceket b) kıyafet c) kazak

EŞ ANLAMLI KELİMELER

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler