✅ She, ✅ He, ✅ They, ✅ She, ✅ She, ❌ He, ❌ I, ❌ You, ❌ We, ❌ She .

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?