Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
د ج ب - دجب, د ر ج - درج, س د ر - سدر, ص ض س - صضس, ض ر ب - ضرب, د ر س - درس, ص د ز - صدز, ز ر ا - زرا, ا د ب - ادب, س ش س - سشس,

Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda)

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler