She ____ beautiful. It ____ my teddy bear. They ____ friends. The sun ____ yellow. My friends ____ funny. I ____ a good student. You ____ my best friend. Igor and Mark ____ at the park. Leon ____ eight years old. I ____ happy today.

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?