Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Yedi yüz altmış dokuz bin sekiz yüz otuz iki a) 769 832 b) 796 882 c) 169 832 2) Altı yüz altı milyon altı yüz altı bin altı a) 606 006 006 b) 606 606 006 c) 606 606 606 3) 475 078 101 sayısının milyonlar bölümündeki sayılar toplamı kaçtır? a) 15 b) 16 c) 17 4) 340 022 304 sayısının binler basamağında hangi rakam vardır? a) 2 b) 3 c) 4 5) 547 026 981 sayısının milyonlar basamağını 3 arttırırsak yeni sayı kaç olur? a) 550 026 981 b) 577 026 981 c) 551 126 981 6) 689 032 165 sayısının milyonlar bölümündeki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? a) 8 000 000 b) 80 000 000 c) 89 000 000 7) Birler bölüğünde 23, binler bölüğünde 806, milyonlar bölüğünde ise 87 var ise bu sayı nasıl yazılır a) 23 806 087 b) 87 806 023 c) 88 806 037 8) 9A5A6A yandaki sayının rakamları toplamı 29 olduğuna göre A yerine hangi sayı gelmelidir? a) 2 b) 3 c) 4 9) 98_96_97_95_96_?_? son iki adım kaç olmalıdır? a) 94_92 b) 94_95 c) 93_94 10) 3_8_13_18_23....... örüntüsündeki 8. adım kaç olabilir? a) 36 b) 34 c) 38 11) 6_13_20_27_34...... örüntüsündeki kaşını terim 55 tir? a) 7. terim b) 8. terim c) 9.terim 12) 13_9_15_11_17_? _? son iki adım kaç olmalıdır? a) 13_19 b) 12_19 c) 13_18

5. Sınıf Matematik 2

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler